LUCEAFARUL DE DIMINEATA
     revista de cultura
     a Uniunii Scriitorilor din România

       Calea Victoriei nr. 133, sectorul 1, Bucure]ti
                         wwww.luceafarul-de-dimineata.eu

   DAN CRISTEA / director
  ALEX STEFANESCU / redactor sef
  
AUREL MARIA BAROS / secretar general de redactie
 
   DAN STANCA, EMIL LUNGEANU, SIMONA
     VASILACHE
FLAVIU GEORGE PREDESCU,
     HORIA GARBEA, IOLANDA MALAMEN


   Colegiul editorial:
   Radu F. Alexandru, Gabriel Chifu,
   Livius Ciocârlie, D. R. Popescu,  
  
Mihai Sora, Cornel Ungureanu

concept grafic: AMB  
foto: M.B. IONESCU-LUPEANU

  IMPORTANT !
   Colaboratorii pot s¤ ne trimit¤ textele  
  
– culese cu semne diacritice – numai
   în format electronic.
   Autorii care doresc s¤ fie recenza\i
   în paginile revistei sunt ruga\i s¤
   expedieze c¤r\ile pe adresa redac\iei:
                     Calea Victoriei nr. 133,
                     Bucure]ti, sectorul
1
               
tel: 021.212.79.87

   email:
     revista_luceafarul@outlook.com 

  DIFUZARE
 
Eugen Crisan / administratie, difuzare
  
Revista LUCEAFARUL DE DIMINEATA   
  
poate fi cump¤rat¤ de la
                    Oficiile Po]tei Române.
   Pre\ul unui exemplar este de 3 lei.
   Abonamentele pot fi contractate
   la toate oficiile po]tale din
   \ar¤ – num¤r catalog 19379
   sau direct la redac\ia revistei,
   tel: 0727.872.276

   Banca Român¤ de Dezvoltare –   
  
Sucursala Victoria, Bucure]ti
   Cont Lei:   
  
RO29BRDE445SV36784884450
   Cont Euro:
   RO25BRDE445SV36784964450

   Revista LUCEAFARUL DE DIMINEATA
   este membr¤ a Asocia\iei Revistelor,
   Imprimeriilor ]i Editurilor Literare
   (A.R.I.E.L.)

   Conform prevederilor Statutului,
   Uniunea Scriitorilor din România nu
   r¤spunde pentru politica editorial¤
   a revistei ]i nici pentru con\inutul
   materialelor publicate.

   LUCEAFARUL DE DIMINEATA promoveaz¤
  diversitatea de opinii; responsabilitatea
   afirma\iilor cuprinse în paginile sale
   apar\ine autorilor articolelor.

   ISSN 2065-7536
Luceafarul de dimineata
revista de cultura a
Uniunii Scriitorilor din România
2017-2018
.
      2019
revista_luceafarul@outlook.com
ALEX STEFANESCU
DAN CRISTEA
AUREL MARIA BAROS
HORIA GÂRBEA
   EMIL LUNGEANU
   DAN STANCA
IOLANDA MALAMEN
SIMONA VASILACHE
/
/
/
/
retur - acasa

retur - numar
            curent
arhiva
FLAVIU GEORGE PREDESCU